Đăng bởi

Nẹp Đồng Nguyên Chất

Nẹp đồng nguyên chất

  • Nẹp đồng chữ L : có các bàn 1cm, 2cm, 3 cm … tác dụng chính kết thúc thảm trải sàn hay sàn gỗ.
  • Nẹp đồng chứ T : có các bàn 1cm, 2cm, 3 cm… và có hai dạng gân và trơn. Thường được sử dụng để che các vết nối giữa các vật liệu khác nhau hay sử dụng gắn cầu thang chống trơn hiệu quả, trang trí đẹp
  • Nẹp đồng lá :  có các bản 2cm, 3 cm sử dụng trang trí che những vết nối cùng 1 vật liệu.
nẹp đồng chữ T
nẹp V đồng
nẹp đồng