Đăng bởi

NẸP TRANG TRÍ – NẸP KẾT THÚC SÀN – NẸP NHÔM KẾT THÚC SÀN- SỰ KẾT HỢP CHO MỌI CÔNG TRÌNH

NẸP TRANG TRÍ – NẸP KẾT THÚC SÀN – NẸP NHÔM KẾT THÚC SÀN- SỰ KẾT HỢP CHO MỌI CÔNG TRÌNH

➡️Nẹp nhôm kết thúc sàn

– Là loại nẹp chữ L, để kết thúc mép sàn, che các mép hở của sàn, đồng thời bảo vệ mép sàn.

– Kích thước: 20mm, 28mm, 30mm.

– Màu sắc: Có 6 màu chính: Màu nhôm, Inox, Vàng bóng, Vàng mờ, Sâm banh bóng, Sâm banh mờ.

nẹp kết thúc sàn – nẹp chữ L
thanh nhôm kết thúc sàn – nẹp nhôm chữ L
mặt cắt của nẹp nẹp chữ L

➡️Cách thi công:

Dòng sản phẩm nẹp nhôm trang trisnois chung và hai loại nẹp nhôm cho sàn gỗ nói riêng đều rất dễ thi công. Chỉ cần sử dụng keo dán silicone, titebond để liên kết thanh thanh nẹp với các vật liệu khác.