Đăng bởi

Thanh nhôm kết thúc sàn, nẹp nhôm chữ L

Thanh nhôm kết thúc sàn, nẹp nhôm chữ L

– Là loại nẹp chữ L, để kết thúc mép sàn, che các mép hở của sàn, đồng thời bảo vệ mép sàn.

– Kích thước: 20mm, 28mm, 30mm.

– Màu sắc: Có 6 màu chính: Màu nhôm, Inox, Vàng bóng, Vàng mờ, Sâm banh bóng, Sâm banh mờ.

thanh nhôm kết thúc sàn,nẹp chũ L – màu nhôm
nẹp nhôm chữ L- màu vàng bóng